| Plastové clony

Články

Vypráví příběh hospodářských zvířat, která zachránila rodinu zadluženého sedláka, na jehož dvoře žila. Na obdělávaných polích se neurodilo, hospodář neměl na zaplacení daní a vrchnost mu chtěla k uhrazení dluhu prodat střechu nad hlavou. Zvířátka se vydala do světa, vystrašila loupežníky, vzala jim peníze a tyto byly následně použité vděčným sedlákem pro sanaci dluhu.

Nebudeme zde provádět rozbor literárního žánru pohádek a zkoumat báchorku o zvířátkách, která zachránila svého majitele. Fotky spíše ukážou různé příběhy, kde naopak svědomití hospodáři chrání živočichy právě pomocí clon.


Umělá (či spíše umělohmotná…) hranice mezi lidmi – přepážka mezi taxikářem a pasažérem v autě, přehrazení mezi zákazníkem a obchodníkem, stěna mezi vrátným, který by měl vítat zaměstnance a návštěvníky ve firmě. Toto nám přinesly roky 2020/2021.

Věřme, že nadále budou transparentní plastové clony sloužit pro své původní určení – jako prostředek pro omezení průvanu, snížení vnikání prachu, listí, deště či sněhu, jako zimní opatření na snížení ztrát stále dražšího tepla.


Průhledné plastové clony nacházejí své uplatnění u většiny firem. Své nezastupitelné místo mají v barevném tónování také jako lamelové clony či plachtové zástěny ve svařovacích boxech. Tyto zástěny chrání nejenom pracovníka, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Zároveň napomáhají svářeči zmírnit pocit izolace při práci.


Jaký společný prvek mají divadla, kulturní zařízení, kina, společenské domy, televizní studia, umělecké školy, nahrávací studia, obřadní síně, cirkusy, církevní objekty či jednoduché venkovní steage pro kapely? OPONY.

Opona – tato neprůhledná clona nejčastěji mezi jevištěm a hledištěm může být jednoduchá textilní, ale také bezpečností. Například v pražském Národním divadle se nachází opony hned tři: nejslavnější česká divadelní opona Vojtěcha Hynaise – malba na plátně, ručně ovládaná „děkovačka“ z tmavě červeného sametu a pak železná bezpečností o váze 12 tun.


V každé firmě se může stát, že potřebuje částečně či zcela omezit vizuální kontrolu některých prostor. Nachází v ní zákoutí, které by nutně nemusel vidět zahraniční majitel, slídivá konkurence či obchodní partner. Nebo jiný případ - nepříjemný soused si stěžuje na "světelný smog" (případně hluk) z otevřených vrat  skladu či dílny při odpolední či noční směně. A do třetice - management chce zajistit soukromí svým zaměstnancům před zraky zákazníků v prodejnách či otevřených provozovnách.

Není nutné hned stavět pevné příčky, nabízí se možnost využití variabilních přehrazení. Použití barevných plachet či clon má několik výhod – rychlá dodávka a instalace, možnost odsouvání a shrnování v případě potřeby, oproti pevným stěnám minimální poškození např. při nárazech techniky v náročnějších provozech.


Většina zákazníků má plastové clony spojené s průchodem lidí nebo zvířat, s průjezdem lehké či těžké techniky. Existují však místa, kde naopak lamely z měkčeného PVC musí maximálně zabránit průniku a tlumí rázy. Jedná se o střelnice.

To nejdůležitější na střelnici je – kromě přesné mušky a kvalitní zbraně – bezpečnost střelce. Pro ni se vytváří ochranná zařízení, která slouží k zachycení odražených a dopadajících střel vystřelených mimo určený směr střelby nebo ke snížení jejich energie na přípustnou hodnotu. Zřizují se pro zvýšení bezpečnosti osob a zmenšení velikosti ohroženého prostoru. Je jich celá řada: náměrová lať, ochranný obklad, ochranný parapet, ochranný val, ochranná stěna – a lamelové clony. Používá se speciálně vyvinutý materiál z měkčeného PVC. Optimálně plní základní požadavek všech druhů střelnic – nesmí odrážet střely ani jejich části zpět ke střelci.


Princip fungování clony je jednoduchý – průchod či průjezd skrze vertikální průhledné lamely, které se ihned vrací do původní polohy a tvoří zábranu proti nepříznivým vlivům. Při nákupu však zákazník může ovlivnit typ clony a ušetřit finance a zároveň si zajistit optimální funkčnost clony. Stačí jen vybrat si správný druh nosného prvku (lišty), který je vhodný pro konkrétní typ daného provozu.


Svými kreativními výtvory dává měkčenému PVC ducha.

Co Vás vedlo k nápadu pracovat s měkčeným PVC – pro většinu uživatelů materiál, který je spojený s průmyslovým využitím?

V roce 2017 jsem měl v Ostravě ve stejném čase dvě výstavy. V Industrial Gallery jsem prezentoval starší práci. Jednalo se o velkoformátové kresby tuší na hliníkových sendvičích, které jsem tenkrát odebíral od p. Bartoše z Portaflexu. Na druhé výstavě v Galerii Dole, jsem pracoval s LDPE fólii, na kterou jsem taktéž aplikoval kresbu tuší. V obou případech se můj záměr soustředil na experimenty s kresbou na netradičních materiálech. V případě výstavy v Galerii Dole se tento experiment posunul ještě dál v podobě objektů ze zipových sáčků, které byly plněny rozředěnou tuší. Hledal jsem materiál, který bude pevnější, vizuálně zajímavější a bude se dát pořizovat ve větších rozměrech. Navštívil jsem tedy opět Portaflex a tím začala kapitola objevování vlastností měkčeného PVC.


COVIDEM SEM, COVIDEM TAM

Zoufalá komedie „Kopytem sem, kopytem tam“ se věnovala ve své době aktuální chorobě AIDS. Nyní se lidská společnost potýká s dalším symbolem smrtelného ohrožení - pandemií COVID-19. Většina sil se soustředí právě na tento problém. Ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou kladeny vyšší požadavky na hygienu pracovišť. Ne všechny pracovní pozice lze odsunout do chráněnější zóny homeoffice.

Jedním z opatření je minimalizace přímého styku mezi lidmi. Často je však nutné zachovat vizuální kontakt a možnost komunikace. K tomu napomáhají pevné přepážky z plexiskla či polykarbonátu, ale také průhledné plastové clony. Ty navíc umožňují flexibilní prostupy v libovolných místech.

Průhledné průchody nachází své uplatnění při bezpečnosti práce i za časů klidnějších, a to ve dvou rovinách. Slouží jako obrana před okamžitou škodou na zdraví nebo chrání před plíživým ohrožením dlouhodobé fyzické a psychické pohody.


Archiv