| Plastové clony

Články

Neomezenost použití tkví v tom, že clony (též zvané průmyslové žaluzie, termoclony či stripy) lze používat jako protiprůvanové zařízení kdekkoliv. V místech velké frekvence pohybu lidí či techniky zabraňují značným tepelným ztrátám vlivem vyvětrání a tak přináší finanční úspory. Lze je instalovat do technologických prostupů v plášti budovy, na přístřešky chránící materiál či techniku, na skládky proti rozptylu polétavého materiálu a další místa.

Další prvek neomezování spočívá v tom, že pracovník snadno projde, technika projede – lamely se jednoduše protlačí a po průniku se ihned vracejí do vertikální polohy, kde plní svou funkci. A co tedy vlastně tyto průhledné závěsy omezují? Jde o celou řadu nepříznivých vlivů působících v mnoha firmách. Faktory lze shrnout do několika následujících skupin.


Technologie zpracování potravinářských surovin se v dnešní době mění závratným tempem. S produkty se manipuluje delší dobu než dříve, dovážejí se ze stále vzdálenějších oblastí. Proto se logicky zpřísňují hygienické nároky. Během dopravy, zpracování, balení a skladování se zvyšuje nebezpečí kontaminace potravin. Má-li se výrobek dostat ke konečnému spotřebiteli v kvalitním stavu, je nutné rizika eliminovat.

Do výrobních, skladovacích a prodejních prostor je nutné pořizovat celou řadu vybavení pro prevenci kontaminace. Vedle mnoha sofistikovaných zařízení existuje jedno univerzální a jednoduché řešení – lamelové clony z měkčeného PVC. Výrobky si našly v potravinářství své uplatnění, a to hlavně z dále uvedených důvodů.


Ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou kladeny stále vyšší požadavky na hygienu pracovišť. V dnes už pravidelně se opakujících virových sezónách však nelze všechny pracovní pozice odsunout do chráněnějších "houmofisů". Jedním z opatření je minimalizace přímého styku mezi lidmi. Často je však nutné zachovat vizuální kontakt a možnost komunikace. K tomu napomáhají pevné přepážky z plexiskla či polykarbonátu, ale také průhledné plastové clony. Ty navíc umožňují flexibilní prostupy v libovolných místech.

Průhledné průchody nachází své uplatnění při bezpečnosti práce i za časů klidnějších, a to ve dvou rovinách. Slouží jako obrana před okamžitou škodou na zdraví nebo chrání před plíživým ohrožením dlouhodobé fyzické a psychické pohody.


Svými výtvory dává měkčenému PVC ducha. Takže jsme si kreativního umělce trochu vyzpovídali.

V roce 2017 jsem měl v Ostravě ve stejném čase dvě výstavy. V Industrial Gallery jsem prezentoval starší práci. Jednalo se o velkoformátové kresby tuší na hliníkových sendvičích, které jsem tenkrát odebíral od p. Bartoše z Portaflexu. Na druhé výstavě v Galerii Dole, jsem pracoval s LDPE fólii, na kterou jsem taktéž aplikoval kresbu tuší. V obou případech se můj záměr soustředil na experimenty s kresbou na netradičních materiálech. V případě výstavy v Galerii Dole se tento experiment posunul ještě dál v podobě objektů ze zipových sáčků, které byly plněny rozředěnou tuší. Hledal jsem materiál, který bude pevnější, vizuálně zajímavější a bude se dát pořizovat ve větších rozměrech. Navštívil jsem tedy opět Portaflex a tím začala kapitola objevování vlastností měkčeného PVC.


Většina zákazníků má plastové clony spojené s průchodem lidí nebo zvířat, s průjezdem lehké či těžké techniky. Existují však místa, kde naopak lamely z měkčeného PVC musí maximálně zabránit průniku a tlumí rázy. Jedná se o střelnice.

To nejdůležitější na střelnici je – kromě přesné mušky a kvalitní zbraně – bezpečnost střelce. Pro ni se vytváří ochranná zařízení, která slouží k zachycení odražených a dopadajících střel vystřelených mimo určený směr střelby nebo ke snížení jejich energie na přípustnou hodnotu. Zřizují se pro zvýšení bezpečnosti osob a zmenšení velikosti ohroženého prostoru. Je jich celá řada: náměrová lať, ochranný obklad, ochranný parapet, ochranný val, ochranná stěna – a lamelové clony. Používá se speciálně vyvinutý materiál z měkčeného PVC. Optimálně plní základní požadavek všech druhů střelnic – nesmí odrážet střely ani jejich části zpět ke střelci.


V každé firmě se může stát, že potřebuje částečně či zcela omezit vizuální kontrolu některých prostor. Nachází v ní zákoutí, které by nutně nemusel vidět zahraniční majitel, slídivá konkurence či obchodní partner. Nebo jiný případ - nepříjemný soused si stěžuje na "světelný smog" (případně hluk) z otevřených vrat  skladu či dílny při odpolední či noční směně. A do třetice - management chce zajistit soukromí svým zaměstnancům před zraky zákazníků v prodejnách či otevřených provozovnách.

Není nutné hned stavět pevné příčky, nabízí se možnost využití variabilních přehrazení. Použití barevných plachet či clon má několik výhod – rychlá dodávka a instalace, možnost odsouvání a shrnování v případě potřeby, oproti pevným stěnám minimální poškození např. při nárazech techniky v náročnějších provozech.


Jaký společný prvek mají divadla, kulturní zařízení, kina, společenské domy, televizní studia, umělecké školy, nahrávací studia, obřadní síně, cirkusy, církevní objekty či jednoduché venkovní steage pro kapely? OPONY.

Opona – tato neprůhledná clona nejčastěji mezi jevištěm a hledištěm může být jednoduchá textilní, ale také bezpečností. Například v pražském Národním divadle se nachází opony hned tři: nejslavnější česká divadelní opona Vojtěcha Hynaise – malba na plátně, ručně ovládaná „děkovačka“ z tmavě červeného sametu a pak železná bezpečností o váze 12 tun. Vhodná opona umí vyvolat výjimečně příjemnou a elegantní atmosféru v každém kulturním sále. Přehrazení ve stáncích kultury však nemusí sloužit jen jako vizuálně dělící stěna mezi herci a diváky. 


Zvířátka a Petrovští. Dojímavý příběh hospodářských zvířat, která zachránila rodinu zadluženého sedláka, na jehož dvoře žila. Na obdělávaných polích se neurodilo, hospodář neměl na zaplacení daní a vrchnost mu chtěla k uhrazení dluhu prodat střechu nad hlavou. Zvířátka se vydala do světa, vystrašila loupežníky, vzala jim peníze a tyto byly následně použité vděčným sedlákem pro sanaci dluhu.

Nebudeme zde provádět rozbor literárního žánru pohádek a zkoumat báchorku o zvířátkách, která zachránila svého majitele. Uvedené fotografie spíše ukážou různé příběhy, kde naopak svědomití hospodáři chrání živočichy právě pomocí clon. A nemusí se jednat jen o nejoblíbenější clonky do psích bud...