| Plastové clony

Speciální clony

Většina případů řešení otvorů ve stavbách pomocí plastových clon se týká pevného provedení. Tzn. pro daný otvor se nainstaluje vhodný typ nosné lišty a ni se pověsí průhledné lamely. Plasty lze kdykoliv (např. pro jarní a letní období) jednoduše sundat. Jsou však výjimky – zákazník má vzhledem k místním stavením podmínkám či probíhajícím technologickým procesům specifické požadavky.  

Pro tyto speciální clony nabízíme několik variant řešení, které je nutné konzultovat a pak cenu spočítat na míru. Ceny proto nejsou součástí běžných kalkulačních vzorců na e-shopu. 

Pro volbu správného typu plastu, doporučujeme orientovat se dle přiloženého grafu. Při výběru může napomoci doporučení pro jednotlivé typy nosných lišt. Informace se týkají vhodného výběru plastových lamel. U jednotlivých typů speciálních clon se liší finální výšky otvorů, pro které daný typ řešení doporučujeme.