| Plastové clony

Clony pod palbou

Většina zákazníků má plastové clony spojené s průchodem lidí nebo zvířat, s průjezdem lehké či těžké techniky. Existují však místa, kde naopak lamely z měkčeného PVC musí maximálně zabránit průniku a tlumí rázy. Jedná se o střelnice.

To nejdůležitější na střelnici je – kromě přesné mušky a kvalitní zbraně – bezpečnost střelce. Pro ni se vytváří ochranná zařízení, která slouží k zachycení odražených a dopadajících střel vystřelených mimo určený směr střelby nebo ke snížení jejich energie na přípustnou hodnotu. Zřizují se pro zvýšení bezpečnosti osob a zmenšení velikosti ohroženého prostoru. Je jich celá řada: náměrová lať, ochranný obklad, ochranný parapet, ochranný val, ochranná stěna – a lamelové clony. Používá se speciálně vyvinutý materiál z měkčeného PVC. Optimálně plní základní požadavek všech druhů střelnic – nesmí odrážet střely ani jejich části zpět ke střelci.

Měkký záchyt projektilů je moderní a bezpečná metoda, která spolehlivě zastaví vystřelený projektil v cílovém prostoru.  Použitý je speciálně vyvinutý velmi elastický materiál o tloušťce 12 mm. Projektil, který umělou hmotou měkce projde, třením ztratí asi čtvrtinu své kinetické energie. Tato se přemění na teplo v místě tření a teplo zacelí vzniklý otvor v zavěšeném pásu. Metoda je přívětivá k životnímu prostředí, protože u různých ocelových záchytů vznikají „hnízda projektilů“ a při jejich následné destrukci další střelbou dochází k uvolňování emisí těžkých kovů. Měkké záchyty navíc vylučují možnost odrazu vystřeleného projektilu směrem ke střelci a tím umožňují i dynamický výcvik taktiky v prostoru tunelové střelnice. 

Materiál měkčený polyvinylchlorid je určený pro zachycení plně opláštěných, částečně opláštěných a olověných střel do ráže 9 mm. Toto zařízení je vzhledem ke své finanční náročnosti používané především na krytých střelnicích. PVC se vyznačuje vysokou elastičností, nízkým výpadkem materiálu při průniku střely, třídou nehořlavosti B2 a dobrou recyklační schopností. Tloušťka pásů činí podle nejčastěji používané munice zpravidla 10-12 mm. Tloušťka se přitom volí tak, aby byla menší než délka používaného projektilu. Tím je zaručeno, že střely, které proniknou materiálem, v něm neuvíznou a vypadnou mezerou mezi jednotlivými pásy ven. Toto je velice důležité pro maximální životnost materiálu. Výrobce pro ilustraci uvádí používání clon německou policií, kdy clony vydrží na střelnicích zátěž až 37 000 střel při dvojí roční výměně plastů.

Plastové lamely jsou za sebou zavěšené za sebou ve více řadách, mají mezi sebou odstup, který je nejméně o 10 mm větší, než je délka střely. Tím je zaručeno, že převážná většina střel, které ztratily po průniku pohybovou energii, spadnou na zem nebo do záchytných van a nemohou se mezi jednotlivými drahami vzpříčit. Lamely je možné kombinovat s jinými typy záchytů.

V současné době se jedná o nejšetrnější řešení záchytů střel, byť finančně náročné. Při jeho používání nedochází u uvolňování žádných škodlivých látek. Výhodu oceňují především na krytých střelnicích. Tyto si získávají příznivce hlavě díky svému umístění (většinou přímo v centru města nebo jeho blízkosti) a nezávislosti na aktuálních klimatických podmínkách.