| Plastové clony

BOZP - průhledné ochrany pracovníků

Ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou kladeny stále vyšší požadavky na hygienu pracovišť. V dnes už pravidelně se opakujících virových sezónách však nelze všechny pracovní pozice odsunout do chráněnějších "houmofisů". Jedním z opatření je minimalizace přímého styku mezi lidmi. Často je však nutné zachovat vizuální kontakt a možnost komunikace. K tomu napomáhají pevné přepážky z plexiskla či polykarbonátu, ale také průhledné plastové clony. Ty navíc umožňují flexibilní prostupy v libovolných místech.

Průhledné průchody nachází své uplatnění při bezpečnosti práce i za časů klidnějších, a to ve dvou rovinách. Slouží jako obrana před okamžitou škodou na zdraví nebo chrání před plíživým ohrožením dlouhodobé fyzické a psychické pohody.

NEŠTĚSTÍ NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO LIDECH

Ke vzniku úrazu stačí malá neopatrnost zaměstnance, spěch, nedodržování pracovního postupu nebo nepoužívání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků. Velkým pomocníkem pro prevenci jsou kamerové systémy, kdy zaměstnanci cítí dohled. Ovšem z titulu dělení prostor přepážkami kamery ne všude dohlédnou – pokud ovšem nepoužijete jako předělovací prvek průhledné průchozí stěny.

Dalším přínosem pro zlepšení bezpečnosti je efekt vteřinového zpomalení – ať již při průchodu či průjezdu, pracovník přece jen překonává překážku a lehce přibrzdí. Nesmí se ovšem zanedbávat péče o transparentnost clon (údržbou nebo výměnou opotřebovaných pásů).

Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení se týká převážně automatizovaných a robotizovaných pracovišť. I zde lze vymezit bezpečnou vzdálenost pracovníka od těchto zařízení snadno průchozí transparentní clonou s vizuální kontrolou.STOKRÁT NIC UMOŘÍ (nejen) ZAMĚSTNANCE

Některé provozy můžou mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad na zdraví zaměstnance nebo vliv i na blízké okolí firmy. Také zde jsou clony nápomocny.

Zabraňují proudění či víření vzduchu. Omezují prašnost venkovních skládek materiálu, pásových drah (uhlí, štěrk, popel, piliny, posypový materiál). Omezují negativní vlivy na dýchací cesty. Užitek clony přináší i v interiérech, kde oddělí provozy s různými nároky na čistotu.

Clony lze použít jako preventivní opatření na snížení hlučnosti strojních zařízení. Jsou variantou dražších akustických obkladů – a navíc je lze s novým uspořádáním pracoviště dispozičně upravovat.

Tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče. Lamely zabraňují pronikání nebezpečných ultrafialových paprsků a zároveň zachovávájí vizuální kontakt. Chrání také před okamžitým úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky. V čirém provedení clony použijete tam, kde odstříkávají tekutiny, odlétávají třísky či jiné částice zdraví ohrožující.

Z dalších záporných činitelů, které lze částečně či zcela omezit je nepříznivé proudění vzduchu, úniky pachových látek, šíření nežádoucích výparů či vnikání hmyzu nebo ptactva. Clony dobře zabraňují vnikání deště či sněhu do prostor. Plastové průhledné předěly můžou svým dílem přispět ke snížení počtu úrazů a nemocí z povolání, ke snížení stresu a zvýšení produktivity práce.