| Plastové clony

Neomezeně omezující clony

Neomezenost použití tkví v tom, že clony (též zvané průmyslové žaluzie, termoclony či stripy) lze používat jako protiprůvanové zařízení kdekkoliv. V místech velké frekvence pohybu lidí či techniky zabraňují značným tepelným ztrátám vlivem vyvětrání a tak přináší finanční úspory. Lze je instalovat do technologických prostupů v plášti budovy, na přístřešky chránící materiál či techniku, na skládky proti rozptylu polétavého materiálu a další místa.

Další prvek neomezování spočívá v tom, že pracovník snadno projde, technika projede – lamely se jednoduše protlačí a po průniku se ihned vracejí do vertikální polohy, kde plní svou funkci. A co tedy vlastně tyto průhledné závěsy omezují? Jde o celou řadu nepříznivých vlivů působících v mnoha firmách. Faktory lze shrnout do několika následujících skupin.

OMEZENÍ PRAŠNOSTI - průhledné či barevné pásy se vhodně nadimenzují pro daný otvor (tj. šířka a tloušťka lamel) a poté zabraňují proudění či víření vzduchu. Omezují prašnost venkovních skládek materiálu (uhlí, štěrk, popel, piliny, posypový materiál). Své uplatnění najdou i na pásových drahách, kde např. snižují prašnost přesypů. Užitek clony přináší i v interiérech, kde oddělí provozy s různými nároky na čistotu.

OMEZENÍ HLUČNOSTI - preventivní opatření na snížení hlučnosti strojních zařízení jsou ze zdravotního hlediska nejúčinnější a v souhrnu z pohledu zaměstnavatele i nejlevnější. Kromě účinné ochrany zdraví se příznivě projeví zlepšením pracovních podmínek a vyšší produktivitou práce. Variantou dražších akustických obkladů jsou právě lamelové clony. Vedle nižších pořizovacích nákladů je výhodou i jejich flexibilita – s novým uspořádáním pracoviště lze změnit dispozici průhledné žaluzie.

OMEZENÍ DALŠÍCH NEŽÁDOUCÍCH PRVKŮ - které působí z venkovních prostor či mezi jednotlivými částmi daného provozu. Může se jednat o nepříznivé proudění vzduchu, úniky pachových látek, šíření nežádoucích výparů či vnikání hmyzu nebo ptactva. Clony dobře zabraňují vnikání deště či sněhu.

OMEZENÍ PRUDKÉHO OSVĚTLENÍ - pomocí průhledných clon se využívá přirozené venkovní světlo, které je zdarma. Umělé světlo je klidné, monotónní. Nejoptimálnější jsou prostory se sdruženým osvětlením, kde významnou roli hraje denní složka. Instalací průhledných pásů se vytváří zraková pohoda, nedochází k náhlým oslňováním při východu z budovy a spoří se náklady na osvětlení. S tímto dalším prosvětlením prostor omezujete růst únavy zraku a tím celé nervové soustavy.

OMEZENÍ UV OZÁŘENÍ - tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče. Vysoké oslnění může zcela znemožnit zrakové vnímání, způsobit ztrátu orientace. Tmavé zbarvení lamel zabraňuje pronikání nebezpečných ultrafialových paprsků a zároveň zachovává vizuální kontakt. Clony zároveň slouží jako mechanická ochrana před jiskřením při obrušování.

Dodávka lamelových clon nebo kyvných vrat z průhledných plastů je finančně nenáročné a termínově výhodné řešení. U již nainstalovaných zařízení nabízíme při dodávce nových plastů bezplatný zpětný odběr použitých výplní k ekologické likvidaci.