Nastavení cookies
| Plastové clony

Clony a plachty do svařovacích a brousících boxů

Průhledné plastové clony nacházejí své uplatnění u většiny firem. Své nezastupitelné místo mají v barevném tónování také jako lamelové clony či plachtové zástěny ve svařovacích boxech. Tyto zástěny chrání nejenom pracovníka, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Zároveň napomáhají svářeči zmírnit pocit izolace při práci.

Zařízení představují zábranu proti škodlivému záření, jsou rychlým řešením oddělení pracovišť a vhodné k vymezování pracovních ploch. Splňují normu ISO EN 25980.

Slouží jako:

  • mechanická ochrana, která chrání okolí před odstřikujícím kovem, před jiskřením při obrušování či před odlétáváním pevných částic
  • prostředek ke snížení prašnosti, aby se dále nešířila, a to použitím pásů se vzájemným mírným překrytím nebo insta­lací kompaktní plachty
  • zvuková ochrana, kdy plasty alespoň částečně sníží hladinu slyšitelných hluků, ať už stálé intenzity (např. chod větráků) či hluky impulzní (rány kladivem)
  • vizuální ochrana pro okolí svářeče. Vysoké oslnění může zcela znemožnit zrakové vnímání, způsobit ztrátu orientace. Tmavé zbarvení lamel zabraňuje pronikání nebezpečných ul­trafialových paprsků a zároveň zachovává vizuální kontakt.

Firma Portaflex s. r. o. nabízí svým partnerům několik řešení. Svařovací boxy vyrábí a prodává buď z PVC pásů nebo plachet. Zákazník si může vybrat:

  • mobilní zástěny, tj. konstrukce, které je možno přenášet či (opatřené kolečky) posunovat kdekoliv ve výrobních prostorách.
  • pevné přehrazení, tzn. konstrukce je kotvená do podlahy – nejčastěji se využívá při instalaci boxů. V rámci těchto stěn dlouhých i desítky metrů můžou být určené části posuvné v kolejnicích nebo shrnovací do boku,
  • nákup svařovacího PVC, tj. pouze výplňového materiálu. A to v podobě lamel (nejčastěji 300 mm širokých, 2 mm tlus­tých) nebo plachet (tl. 0,4 mm), v barevném provedení bron­zovém, červeném, tmavozeleném.

Plachty jsou olemovány ze dvou nebo ze čtyř stran. Boční strany jsou opatřeny zapínacími knoflíky, kterými lze plachty spojovat. Na horní straně jsou vyztužená oka s karabin­kami pro zavěšení. Používají se karabinky průměr 40 mm. Na požádání lze zajistit i patřičnou nosnou trubku.